• EBK01
  • EBK02
Welkom bij EBK – de Erpse Bedrijven Kring

De in 1986 opgerichte ERPSE BEDRIJVEN KRING heeft als doel de kennis en kracht van Erpse ondernemers te bundelen, te delen en in te zetten ter bevordering van de belangen van diezelfde ruim 125 grote, middelgrote en kleine ondernemers. Ook en vooral in Meierijstad! Immers willen en moeten we meeprofiteren van een groeiende economie. Doe mee!


Laatste nieuws:

Erp gaat nog altijd gebukt onder de gevolgen van het coronavirus. Behalve het verdriet om de zieken en overledenen, ondervinden onze leden (ondernemers) nog altijd grote hinder. Samen met het POM staan wij klaar om hen met raad en daad bij te staan.

Wat doet de EBK

Het jaarprogramma bestaat uit o.m. bedrijfsbezichtigingen, een gemeentebrede nieuwjaarsbijeenkomst, ondernemersavonden, presentaties, discussies, netwerkborrels en een ledenfeestdag. Zie de tab AGENDA.

Onze leden

Bij de Erpse Bedrijven Kring bundelen 120 leden hun krachten. Lees meer over onze leden, klik daarvoor op de tab BEDRIJVEN. Lid worden? Mail ons via de tab CONTACT en profiteer van onze aanbieding.

Actueel

Vanwege de situatie met betrekking tot het coronavirus zijn de activiteiten van de EBK grotendeels stilgelegd. Onze leden voorzien wij via e-mail van actuele informatie.


Netwerken is voor ondernemers erg belangrijk. Mede om die reden is in 1986 de Erpse Bedrijven Kring (EBK) opgericht. Lid zijn van de EBK betekent op ongedwongen en gezellige wijze in contact komen met andere ondernemers, kennis uitwisselen en ervaringen in het ondernemerschap delen.

De EBK heeft inmiddels 120 leden (met in totaal zo’n 1.200 medewerkers), een mix van grote en kleine bedrijven o.m. gehuisvest op industrieterrein De Molenakker. Vanaf 2008 hebben ook de Erpse retailers zich bij de EBK aangesloten. Veel van onze leden komen voort uit familiebedrijven en hebben een sterke binding met de directe omgeving. Maar naast deze contacten biedt de EBK ook de mogelijkheid om regionale zakenrelaties te treffen en kennis te maken met andere ondernemers en tevens de gemeentelijke overheid.

De EBK-avonden staan in het teken van kennis delen, geïnspireerd worden, vragen stellen en ondernemersdynamiek. Ondernemers worden bijgepraat over zaken zoals wet- en regelgeving, personeelsbeleid of presentatietechnieken. Daarnaast is de EBK een belangenvereniging voor de ondernemers o.m. richting de gemeentelijke overheid; er wordt bij tal van zaken gezamenlijk opgetrokken, bijvoorbeeld als het gaat om de infrastructuur in en om Erp, de bereikbaarheid en veiligheid, maar ook de inrichting van het industrieterrein of het scherp inkopen van energie!

De Retailcommissie heeft extra ‘oog en oor’ voor de aangesloten winkeliers en zet zich het hele jaar door in voor hun belangen en de organisatie van speciale evenementen. Denk daarbij aan publiekstrekkers als het winterevenement Vuur&Vlam en feestavond Fire & Ice, de Hertog Janfietstocht en het gezellige Proef Erp.