• EBK01
  • EBK02
Welkom bij EBK – de Erpse Bedrijven Kring

De in 1986 opgerichte ERPSE BEDRIJVEN KRING heeft als doel de kennis en kracht van Erpse ondernemers te bundelen, te delen en in te zetten ter bevordering van de belangen van diezelfde ruim 90 grote, middelgrote en kleine ondernemers. Ook en vooral in Meierijstad!

Laatste nieuws:

Ledenbijeenkomst op 28 november a.s. bij Hawk International en vooraf koffieontvangst bij de nieuwe Vloerbedekkingwebwinkel van Jan Bouwe. Kijken bij collega’s, actuele informatie op velerlei ondernemersgebied en gezellig netwerken. Tot ziens dus!!


Wat doet de EBK

Het jaarprogramma bestaat uit o.m. bedrijfsbezichtigingen, een gemeentebrede nieuwjaarsbijeenkomst, vergaderingen, presentaties, discussies, netwerkborrels en een ledenfeestdag. Zie de tab AGENDA.

Onze leden

Bij de Erpse Bedrijven Kring bundelen ruim 90 leden hun krachten. Lees meer over onze leden, klik daarvoor op de tab BEDRIJVEN.
Lid worden? Mail ons via de tab CONTACT en profiteer van onze aanbieding.

Actueel

Wat staat er in deze laatste maanden van 2016 op ons programma? Klik op de tab AGENDA voor meer informatie over onze activiteiten, vergaderingen en netwerkborrels.


Netwerken is voor ondernemers erg belangrijk. Mede om die reden is in 1986 de Erpse Bedrijven Kring (EBK) opgericht. Lid zijn van de EBK betekent op ongedwongen en gezellige wijze in contact komen met andere ondernemers, kennis uitwisselen en ervaringen in het ondernemerschap delen. Met de komst van Meierijstad op 1 januari a.s. zal de EBK haar activiteiten afstemmen op een gemeente die er in de regio echt toe doet. Onze leden kunnen daarvan profiteren.

De EBK heeft inmiddels ruim 90 leden (met in totaal zo’n 1.200 medewerkers), een mix van grote en kleine bedrijven o.m. gehuisvest op industrieterrein De Molenakker. Vanaf 2008 hebben ook de Erpse retailers zich bij de EBK kunnen aansluiten. Veel van onze leden komen voort uit familiebedrijven en hebben een sterke binding met de directe omgeving. Maar naast deze contacten biedt de EBK ook de mogelijkheid om regionale zakenrelaties te treffen en kennis te maken met andere ondernemers en tevens de gemeentelijke overheid.

De ledenvergaderingen zijn menigmaal op locatie, er vindt dan tevens een rondleiding plaats. Ook wordt er vaak een spreker uitgenodigd. Op deze manier worden ondernemers bijgepraat over zaken zoals wet- en regelgeving, personeelsbeleid of presentatietechnieken. Daarnaast is de EBK een belangenvereniging voor de ondernemers o.m. richting de gemeentelijke overheid; er wordt bij tal van zaken gezamenlijk opgetrokken, bijvoorbeeld als het gaat om de infrastructuur in en om Erp, de bereikbaarheid of de inrichting van het industrieterrein of het scherp inkopen van energie!

De Retailcommissie heeft extra ‘oog en oor’ voor de aangesloten winkeliers en zet zich het hele jaar door in voor de organisatie van speciale evenementen (publiekstrekkers).